Niemasowa Polityka
Życie polityczne

Kiedy można zgłaszać wotum nieufności?

29 marca 2013

Kiedy można zgłaszać wotum nieufności? Istnienie wielu praw w polityce gwarantuje bardzo wiele przywilejów zarówno dla partii rządzącej jak i partii będących w opozycji parlamentarnej. Jednym z takich przywilejów jest zgłoszenie wotum nieufności. Z łacińskiego oznacza ślubowanie czy też dar, i jest prawem, jaki posiadają przeciwnicy partii rządzącej będącej w rządzie, do zgłoszenia braku zaufania do aktualnego rządu. Brak zaufania może również odnosić się do pracy poszczególnych ministrów. Jeśli tylko nastąpi uchwalenie wotum nieufności przez parlament, to Prezydent musi zdymisjonować tego, kogo wotum dotyczyło – cały rząd bądź też odpowiedniego ministra. Jest to prawo, które gwarantuje możliwość zgłoszenia niezadowolenia z aktualnie sprawowanych rządów. Idąc w stronę interpretowania jej, jako demokratycznego przywileju, można je rozpatrywać jak prawo gwarantujące możliwość odwołania ministra do spraw właściwych, który nie pełni dostatecznie dobrze swoich obowiązków. Ważną kwestią jest pytanie, kto może zgłosić wotum? Otóż musi to być grupa posłów, którzy sporządzą wniosek, następnie oddają go do parlamentu. Jest to wyraz realizowania funkcji kontrolnej rządu – działania opozycji mogą doprowadzić do tego, że nie zostanie przeforsowana żadna ustawa, działająca tylko w interesie jednej partii bądź jednej grupy społecznej. Dymisja rządu wiąże się z poważnymi niedociągnięciami, na jakie pozwalał sobie ówczesny rząd. Dlatego też zgłoszenie takiego wotum i jego pozytywne rozpatrzenie, przy większym poparciu dla partii politycznej ze strony społeczeństwa, jest praktycznie niemożliwe. Często jednak zgłasza się je, aby wprowadzić pewne zamieszanie i wytknąć liczne błędy, jakie zdaniem przeciwników przez ówczesny rząd są popełniane. Można się tutaj zastanawiać nad słusznością zgłaszania takiego wniosku.

Kategorie: Demokracja, Głosowanie | Tagi: , , , ,

Prywatne poglądy polityków – gdzie ich szukać?

28 marca 2013

Prywatne poglądy polityków – gdzie ich szukać? W ustroju demokratycznym państwa, jaki mamy w Polsce, obowiązuje wolność słowa. W ten sposób każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy, wierzyć w dowolnie zdefiniowaną wiarę i tym podobne. Również politycy cieszą się wolnością słowa, z której ochoczo korzystają. Wystarczy spojrzeć na blogi polityków. Tam, często aktualizowane wpisy przedstawiają wiele pomysłów i osobiste głosy każdego polityka z osobna. Ważne jest jednak to, że politycy w Internecie dalej muszą być wierni swoim partiom. Chodzi przede wszystkim o zgodę interesów pomiędzy poszczególnymi osobami przynależącymi do danej partii a ogólnymi poglądami reprezentowanymi przez grupy polityków. Blogowanie stało się modne, a wpisy poszczególnych przedstawicieli są często cytowane później w wypowiedziach mediów czy też przeciwników politycznych. „Politycy blogują” – to konsekwencja przede wszystkim dostępności do Internetu, jako do powszechnego źródła. Poglądy polityka, którego popieramy można przeczytać o dowolnej porze dnia i nocy w sieci, gdzie obowiązuje wolność słowa. Oczywiście znanych jest parę przypadków, gdzie wpisy polityków wzbudziły niemałe kontrowersje i ich autorzy musieli je potem prostować i tłumaczyć się ze swoich wypowiedzi. Często chodziło na przykład o złe sformułowanie jakiegoś problemu czy poglądu. Niepotrzebne „burze medialne” wokół takich wpisów spowodowały, że każdy polityk musi na swoich blogach mimo wszystko zachować jakieś ramy. Warto także zwrócić uwagę na popularność wstawiania opisów i wpisów ze wszystkich ważniejszych wydarzeń w polityce. Jest to tak samo dobre źródło, aby dowiedzieć się, nad jakimi ustawami obecnie debatują posłowie. Zależnie oczywiście od partii, do której przynależy polityk, opinie na temat przyjmowanej ustawy mogą być najróżniejsze – dlatego najlepiej czytać takie informacje z wielu źródeł.

Kategorie: Sejm, Senat | Tagi: , , , ,

Skład Konwentu Seniorów

28 marca 2013

Skład Konwentu Seniorów Kolejnym organem, który pełni bardzo ważną funkcję w Sejmie, jest Konwent Seniorów. Jest on organem opiniodawczym. Mimo, że jego opinie nie są prawnie wiążące, często są bardzo pomocne a nawet kluczowe do rozwiązania pewnych spraw i konfliktów. Również Konwent znany jest jako organ kierowniczy sejmu. Pomaga on w ustalaniu wielu ważnych kwestii i również jest odpowiedzialny za zapewnienie współpracy klubów przy pracach sesji. Opiniowanie Konwentu dotyczy bardzo wielu spraw, od tych najprostszych po te bardziej kluczowe dla spraw działalności Sejmu. Opiniuje głównie projekty planów prac sejmowych, często zauważając ważne kwestie, wcześniej pominięte w jego tworzeniu. Dodatkowo sprawuje pieczę nad wieloma kwestiami mającymi związek z codzienną pracą sejmową. Szerokie są także uprawnienia Konwentu, które również dotyczą tworzenia opinii na tematy pracy Marszałka, Prezydium albo nawet Kancelarii Sejmu. Ważną kwestią są także posiedzenia Konwentu, który może być zwoływany przez posłów albo przez sam organ. Wiele zależy od kwestii, jaka ma być na nich poruszona. I tak oto może je zwołać Marszałek albo sam Konwent. Inicjatywa może być także w gestii Klubu Parlamentarnego, który jest reprezentowany przez członków Konwentu. Na jego posiedzenia mogą przybyć inni członkowie klubów, jeśli tylko zostaną zaproszeni. Ważnym faktem jest, że uczestniczy w spotkaniach komisji Szef Kancelarii Sejmu, który występuje głównie jako doradca przy sporach i sprawach trudnych do rozwiązania. Skład Konwentu to przede wszystkim: Marszałek Sejmu, grupa wicemarszałków, oraz przedstawiciele klubów poselskich, najczęściej w postaci ich przewodniczących albo wiceprzewodniczących. Taki skład plus specjalne osoby zaproszone debatują i wydają opinie na tematy ważne i powiązane z codziennymi kwestiami.

Kategorie: Konwent | Tagi: , , , ,

Czym jest opozycja i jak działa?

24 marca 2013

Czym jest opozycja i jak działa? Nie każdemu muszą się podobać rządy aktualnej partii politycznej. Dlatego też część polityków wyraża silny sprzeciw dla aktualnie rządzącej partii, tworząc tak zwaną opozycję. Mogą ją także tworzyć partie, które nie weszły do parlamentu. Wtedy tworzy sie opozycja pozaparlamentarna. Tutaj te zgrupowania mają do dyspozycji opinię publiczną, na którą mogą silnie oddziaływać. Wiąże sie to z tym, że nie posiadają one żadnych uprawnień w rządzie, dlatego też działają poza nim, organizując na przykład marsze przeciwko rządowi i tym podobne. Opozycja w rządzie znowu jest tworzona przez partie mniejszościowe, które do weszły do parlamentu, ale nie tworzą rządu. Silnie sprzeciwiają się one obecnym politykom znajdującym sie przy władzy, ich pomysłom i ideą, krytykując jego działania. Warto zaznaczyć, że nie jest to niezgodne z prawem parlamentarnym. Wszystko to rozgrywa się nie naruszając kluczowych zasad, które w polityce pozwalają na zachowanie ładu i porządku. Partie polityczne w opozycji mogą jednak blokować niektóre ustawy bądź też wygłaszać diametralnie inne opinie, które są całkowicie sprzeczne z ideami aktualnie obowiązującymi. Na przykład popieranie związków partnerskich i ich silna krytyka ze strony opozycji. Nadmiar kontrowersyjnych pomysłów zdaniem opozycji, może doprowadzić do wotum nieufności. Jest to głosowanie przeciwko aktualnemu rządowi. Składa się wniosek, który jeśli zostanie przyjęty, zmusza głowę państwa do zdymisjonowania danego premiera/rządu. Działalność rządu w tym zakresie może być poddana surowej ocenie i wytykaniu błędów, jakie zostały popełnione podczas czasów pełnienia swoich obowiązków. Warto również zaznaczyć, że partie działające w opozycji usilnie dążą do przejęcia władzy właśnie poprzez wykazanie nieudolności rządów aktualnej partii bądź też ich koalicji.

Kategorie: Demokracja, Głosowanie | Tagi: , , , ,

« Poprzednie