Niemasowa Polityka
Życie polityczne

Kiedy i kto może zostać senatorem?

9 grudnia 2012

Kiedy i kto może zostać senatorem? Jeśli chce się działać w polskim parlamencie, można zostać albo posłem, albo też senatorem. Polskie prawo określa, kto może zostać Senatorem. Przede wszystkim musi to być osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Osoba ta również musi ukończyć 30 lat. Dodatkowo, jak w przypadku innych osób starających się o urzędy w Parlamencie, osoba ta musi posiadać bierne prawo wyborcze. Każdy przyszły Senator jest zobowiązany do złożenia ślubowania przed organem, jakim jest Senat. Generalnie. Senator, podobnie jak inni członkowie Sejmu ma wiele obowiązków, z których jest później rozliczany. Musi brać udział w spotkaniach, pracach oraz w komisjach. Wszystko to jest zapisane w odpowiednim prawie, które traktuje o tego rodzajach obowiązkach. Senator RP to pracownik wyższej izby Parlamentu, któremu, tak samo jak posłom, przysługuje prawo nietykalności. Jeśli chodzi o inne prawa, to są one bardzo podobne do praw członków drugiego organu sejmowego. Kadencja Senatu trwa tyle samo, co czas trwania rządów Sejmu. Do niego również ogłaszane są wybory równocześnie z wyborami sejmowymi. Każdy członek parlamentu, także Senator, za swoją pracę otrzymuje świadczenia pieniężne. Jednak mogą być one znacznie obniżone, jeśli ten nie wypełnia swoich zadań, do których jest zobowiązany poprzez swoje stanowisko. Mowa tutaj na przykład o uczestniczeniu w posiedzeniach komisji senackich, Prezydium Senatu. Jeśli opuszczane są one bez usprawiedliwienia, wtedy comiesięczny zarobek się zmniejsza. Senator ma również prawo do zgłaszania wniosków i sugestii przy omawianych ustawach, a nawet obowiązek brania udziału w zaistniałych dyskusjach. Kolejnym z obowiązków jest konieczność uczestniczenia przynajmniej w jednej komisji senackiej – oznacza to, że sam musi zgłosić swoją kandydaturę na to stanowisko. Komisja taka musi składać się z więcej niż trzech członków.

Kategorie: Senat | Tagi: , , , ,